Prensa y enlaces - Press clips & links - Premsa i enllaços
"La nova medicina" Casual

laletracapital (blogspot.com)
NoizzWeb ( blogspot.com)
casual (pack de só-20/11/09)
Flor y Nata Records - inicio