Prensa y enlaces - Press clips & links - Premsa i enllaços
"Què en saps tu, de bicicletes i parafangos?" L'Équilibriste

 

Podcast entrevista Ona Mallorca (29/10/2009)
Diari de Mallorca (31/10/2009)
Diari de Balears (31/10/2009)
El Mundo (22/10/2009)
Flor y Nata Records - inicio